Kurser

Kursutbud

Lydnad


Valpkurs

Allmänlydnad/ Vardagslydnad

Lydnad fortsätter, i skog och mark

Lydnad fortsätter, tävlingslydnad

Mot Lydnadsklass 1 och apell

Mot Lydnadsklass 2

Rallylydnad Nybörjare

Rallylydnad Fortsättning


Spårkurser


Viltspår nybörjare/anlagsklass

Viltspår öppenklass/fortsättning

Apellspår


Apport /jakt


Apportering nybörjare

Apportering fortsättning

Working Test nybörjare

Working Test fortsättning - ökl

Jaktkurs retriever grund

Jaktkurs retriever dirigering

Teoretiska


Hunduppfödar utbildning (SKK)

Tävlingspsykologi

Konditions och koordinations träning hund

Hundens anatomi och rörelser

Hundens Genetik, nedärvning och färger.


Special

 

Även kurser efter ert önskemål och skräddarsydda kurser för enskilda eller mindre grupper.

Kurserna hålls även som helgkurser med samma innehåll och antal studietimmar. Kurserna kan även hållas på dagtid.  Kurserna hålls både i egen regi samt via SSRK, GRK och Studiefrämjandet.

 

Egna kurser hålls när jag fått in tillräckligt med anmälningar och tid finnes. Så om ni vill gå en kurs så anmäl via mail.. kurserna planeras då i samråd med de som anmält sig. För att anmäla direkt till mej ta kontakt via mail .

 

För alla kurser gäller att hunden ska vara vaccinnerad. Intyg ska uppvisas för instruktören vid första träffen.

1studietimme=45min. Kursen ska vara betald innan kursstart.

Anmälan via mail .


Inplanerade kurser 2024Juni


Apportering nybörjare


Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 12 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 12 studietimmar.

Pris: 1200:-

Krav:  Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått jaktlydnadskurs eller ha motsvarande kunskaper. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.


Mål: Apportering - hunden ska bibringas sådana färdigheter att den ska kunna springa ut på land och i vatten, gripa, inleverera och avlämna ett apportföremål till sin förare. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet,d v s förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning.


Dirigering grund


Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 12 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 12 studietimmar.

Pris: 1200:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs fortsättning, Working Test kurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Vid kontroll av lydnad, apportering och skottfasthet ska inga större problem uppstå. Hunden bör ej vara skotträdd.


Mål: Kurs med inriktning mot start på jaktprov och användning vid praktisk jakt. Vi inriktar oss på momentet Dirigering som kommer i öppen och elitklass.Träning med kallt vilt ingår. Målsättning är att hundägaren insikt i vad som krävs för att ge hunden de bästa förutsättningarna för att lyckas. Ge idéer på hur man kan träna för att uppnå en bra kontakt vid dirigering. Både i att få hunden att ta an en rak linje och att ta tecken på avstånd.


Juli


Apportering fortsättning


Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 12 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 12 studietimmar.

Pris: 1200:-

Krav:  Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Enklare markeringar ska fungera. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.


Mål: Hundägaren ska bibringas sådana kunskaper, att han/hon får en god kontakt med sin hund och med ett gott resultat kan få hunden att utföra de moment och de handlingar som ingår i kursen. Hundägare och hund ska bibringas sådan kunskap, att de är väl förberedda för vidare utbildning mot start jaktprov. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet, d.v.s. förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning


Jaktkurs retriever, Grund med sikte på start Nkl B-prov


Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1500:-

Krav:  Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs fortsättning, Working Test kurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Vid kontroll av lydnad, apportering och skottfasthet ska inga större problem uppstå. Hunden bör ej vara skotträdd.


Mål: Kurs med inriktning mot start på jaktprov och användning vid praktisk jakt. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Träning med kallt vilt ingår. Målsättning är att dels ge hundägaren insikt i de lagar, förordningar och regler som styr användandet av retrievern vid jakt och prov, dels att forma hundägare och hund i den anda som klubben förespråkar. I kursmålet ingår också att stimulera kursdeltagarna att vidareutbilda sig och sina hundar inom ramen för klubbens verksamhet. Hundägaren ska ha fått sådana kunskaper att de kan starta eller träna vidare för start på jaktprov


Augusti


Working Test, nybörjare


Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 12 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 12 studietimmar.

Pris: 1200:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Enklare markeringar ska fungera. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.


Mål: Hundägaren ska bibringas sådana kunskaper, att han/hon får en god kontakt med sin hund och med ett gott resultat kan få hunden att utföra de moment och de handlingar som ingår i kursen. Hundägare och hund ska bibringas sådan kunskap, att de är väl förberedda för start nybörjarklass Working Test. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet, d.v.s. förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning. OBS! Det förekommer en hel del skott under kursen.